TREBALL DE PROCESSOS

La teràpia Gestalt, és una teràpia humanista, que se sustenta en tres pilars:

Present, aquí i ara, què està passant? Responsabilitat, es convida a la persona a què es responsabilitzi del que està sentint, fent, evitant, o desitjant. Donar-se compte, descobrir, prendre consciència, posar atenció i acceptar l’experiència.

El treball psicoterapèutic de cada sessió se centra a descobrir què està succeint en el present, què és el que l’ha portat a desenvolupar un símptoma determinat: ansietat, malestar, fòbies, addiccions, etc.

FACILITADORS


Anna Pujol

Anna Pujol

Facilitadora en el Treball de Processos

Facilitadora de processos grupals i individuals. Coordinadora de programes de DDI a l'Estat Espanyol. Presidenta de la associació DDX (Deep Democracy Exchange). Membre de l'òrgan gestor de l'Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Part activa de l'Institut de Treball de Processos i Democracia Profunda de l'Estat Espanyol.

 

HORARIS Hores a convenir. PREU 50€César Fernández

César Fernández

Terapeuta i Facilitador en el Treball de processos
Terapeuta i facilitador de grups. Formador de facilitadors. Membre fundador de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Membre fundador de l’Institut de Treball de Procesos i Democràcia Profunda de l’Estat Espanyol.


HORARIS Hores a convenir.
PREU 60€

+