GESTALT

La teràpia Gestalt, és una teràpia humanista, que se sustenta en tres pilars:

Present, aquí i ara, què està passant? Responsabilitat, es convida a la persona a què es responsabilitzi del que està sentint, fent, evitant, o desitjant. Donar-se compte, descobrir, prendre consciència, posar atenció i acceptar l’experiència.

El treball psicoterapèutic de cada sessió se centra a descobrir què està succeint en el present, què és el que l’ha portat a desenvolupar un símptoma determinat: ansietat, malestar, fòbies, addiccions, etc.

Tània Casanova

Tània Casanova

Teràpia Gestalt
Llicenciada en Psicopedagogia. Diplomada en Educació Social. Terapeuta Gestalt. Especialista en intervenció sistèmica amb famílies, nens i adolescents. En formació al Programa SAT de Psicoteràpia Integrativa. Llarga trajectòria professional en infància i adolescència en situació de risc. Formadora en grups de pares i mares. Membre de Ranura.
Psicoteràpia individual amb adolescents i adults.
 
HORARIS Hores a convenir.                                                                                                                                PREU 50€

 +